หน้าหลัก

Modern jeweler's consumer guide to colored gemstones / David Federman ; with photographs by Tino Hammid

77 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Van Nostrand Reinhold
หมวดหมู่ : Coloured Stone Collection
จำนวนหน้า : 253 p. :col. ill. ;23 cm
พร้อมใช้งาน :
external-site