หน้าหลัก

Ruby & sapphire : a collector’s guide / by Richard W. Hughes

275 5

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Gem and Jewelry Institute of Thailand
หมวดหมู่ : Coloured Stone Collection
จำนวนหน้า : 384 p. :col. ill. ;28 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site