หน้าหลัก

Jewellery of princely Kiev : the Kiev hoards in the British Museum and The Metropolitan Museum of Art and related material / Ljudmila Pekarska ; edited by Barry Ager and Dafydd Kidd

141 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums
หมวดหมู่ : Jewelry Design Collection
จำนวนหน้า : 258 p. :ill. (some color) ;31 cm
พร้อมใช้งาน :
external-site