หน้าหลัก

The sampling and assay of the precious metals, comprisinggold, silver, platinum, and the platinum group metals in ores, bullion, and products/ by Ernest A. Smith

75 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Nabu Press
หมวดหมู่ : Precious Metals Collection
จำนวนหน้า : xvi, 486 p.illus.23 cm
พร้อมใช้งาน :
external-site