หน้าหลัก

การจัดตารางการผลิตโดยการจัดลำดับงานด้วยวิธีการฮิวริสติก : กรณีศึกษาบริษัท หมวก วี ไอ พี จำกัด= The production schedling generation with heuristic methods : case study Viphat co.,th / โดย สุธาทิพย์ บุษบา

80 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฎ), 65หน้า :ภาพประกอบ, ตาราง ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site