หน้าหลัก

ความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ = Employers’ satisfaction toward the jewelry short course graduated students in jewelry factories from Chanthab

68 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : 111 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site