หน้าหลัก

การออกแบบกระสวนเทียนหล่อสำหรับตัวเรือนเครื่องประดับเงินสเตอร์ลิง 925 ด้วยโปรแกรม Solid Work และจำลองการไหลของน้ำโลหะโดยโปรแกรม Conifer Cast = Design of lost waxed pattern for jewelry setting of sterling Silver 925 by Solid Work and casting simulation by p

84 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฏ), 75 หน้า :ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site