หน้าหลัก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเครื่องประดับอัญมณีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 / ศุภพัฒน์ ธีระวิทย์

82 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยบูรพา
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ญ), 62 หน้า :ตาราง ;30 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site