หน้าหลัก

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การทำเครื่องเงินในจังหวัดเชียงใหม่ = The Development of multimedia for transformation of local wisdom about making silverware in Chiangmai province/ สุพจน์ ใหม่กันทะ

76 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฎ), 199 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site