หน้าหลัก

มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีการฟอกเงินในธุรกิจค้าทองคำ อัญมณี และงานศิลปกรรม = Measures for prevention and suppression of money laundering : study on money laundering in gold, jewelry and fine art trading business / ศุภิสรา สุนทรวัฒนพง

87 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฏ), 140 หน้า :ภาพประกอบ ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :