หน้าหลัก

Exotic gems, volume 4 : how to identify, evaluate & select jade & abalone pearls / Renee Newman

125 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : International Jewelry Publications
หมวดหมู่ : Coloured Stone Collection
จำนวนหน้า : 144 p. ;col. ill :23 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site