หน้าหลัก

การประยุกต์พระราชดำริเสรษฐกิจพิเพียงเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมสาขาเครื่องเงินของจังหวัดลำพูน = The sufficiency economy application to inherit the local wiscom in the field of silverware in lam phun province / สมศักดิ์ พรมจักร

72 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฐ), 123 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site