หน้าหลัก

Crystalline treasures : the mineral heritage of China / by Guanghua Liu, Robert M. Lavinsky, Eugene S. Meieran, Harrison H. Schmitt, Thomas P. Moore & Wendell E. Wilson ;with forewords by Steve Smale, Jia Yueming & Jiahua Shou ;and specimen photography by

109 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Tucson
หมวดหมู่ : Geology & Gemology Collection
จำนวนหน้า : 103 pages :color illustrations, map ;28 cm
พร้อมใช้งาน :
external-site