หน้าหลัก

โครงการออกแบบเครื่องประดับนําเสนอมิติความงามของดอกซ่อนกลิ่นเพื่อสะท้อนสุนทรียภาพของความตาย = Jewelry design project demonstrating the beauty of tuberose to reveal the aesthetics of death / ปภาพินท์ พัฒน์ศรีอโนทัย.

65 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : ฑ, 133 แผ่น :ภาพประกอบสี ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :