หน้าหลัก

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์เพื่อพัฒนาธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกาญจบุรี : รายงานการวิจัยฉบับเผยแพร่= Creative thinking and the implementation for business development of the gemstone and

71 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฉ), [9] 134 หน้า :ภาพประกอบสี ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site