หน้าหลัก

Stories in stone : the enchanted gem carving of Vasily Konovalenko / Stephen E. Nash ; with photographs by Richard M. Wicker ; and contributions from James W. Hagadorn and Tatiana Muntian

76 1

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : University Press of Colorado
หมวดหมู่ : Jewelry Design Collection
จำนวนหน้า : xxii, 277 pages :chiefly color illustrations ;23 x 31 cm
พร้อมใช้งาน :