หน้าหลัก

The history of jewelry : Joseph Saidian and Sons / Caroline Childers, publisher ; Elise Nussbuam, editor ; Mutsumi Hyuda, art director ; Starr Digital Photo Inc., photography

88 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : New York
หมวดหมู่ : Jewelry Design Collection
จำนวนหน้า : vi, 194 pages :color illustrations ;36 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site