หน้าหลัก

การจำแนกคุณภาพสีของทับทิมและไพลินด้วยระบบสี CIELUV และ MUNSELL = Color quality classification of ruby and blue sapphire by CIELUV and MUNSELL color systems / พรรณนภา เผ่าถนอม

75 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : xiv,143 หน้า :ill, table ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site