หน้าหลัก

การคิดเป็นภาพ = Visual thinking / วิลเลมเมียน แบรนด์ ; ภาวินี เจือติระรักษ์ แปล

67 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : ตถาตา พับลิเคชั่น
หมวดหมู่ : Marketing Collection
จำนวนหน้า : 143 หน้า :ภาพประกอบ ;25 ซม.
พร้อมใช้งาน :