หน้าหลัก

Clasps : 4,000 years of fasteners in jewellery / Anna Tabakhova ; translation, Valérie Charonnat ; linguistic and technical consultant, Sheri Jurnecka

136 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Monteille
หมวดหมู่ : Jewelry Design Collection
จำนวนหน้า : 285 pages :illustrations (chiefly color) ;25 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site