หน้าหลัก

The identification value of the 2293 cm-1 infrared absorption band in natural and hydrothermal synthetic emeralds

321 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : -
พร้อมใช้งาน :