หน้าหลัก

Chrysocolla quartz from the Bacan Archipelago, South Halmahera Regency, North Maluku Province, Indonesia

452 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 14
พร้อมใช้งาน :
external-site