หน้าหลัก

Gem-quality garnets: correlations between gemmological properties, chemical composition and infrared spectroscopy

423 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 13
พร้อมใช้งาน :
external-site