หน้าหลัก

Characterization of Oriented Inclusions in Cat's-eye, Star and Other Chrysoberyls

790 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 27
พร้อมใช้งาน :
external-site