หน้าหลัก

Simultaneous High Sensitivity Trace-Element and Isotopic Analysis of Gemstones Using LA-ICP-TOF-MS

432 5

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 12
พร้อมใช้งาน :
external-site