หน้าหลัก

Counterfeiting Gems in the 16th Century: Giovan Battista Della Porta on Glass 'Gem' Making

299 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 15
พร้อมใช้งาน :
external-site