หน้าหลัก

Radiocarbon Age Dating of 1,000-Year-Old Pearls from the Cirebon Shipwreck (Java, Indonesia)

1,090 2

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 9
พร้อมใช้งาน :