หน้าหลัก

Challenging Synthetic Rubies Examined in GIA's Bangkok and Hong Kong Laboratories

494 3

ชื่อวารสาร : The Australian Gemmologist
วันที่เผยแพร่ : 05/2019
สำนักพิมพ์ : The Gemmological Association of Australia (GAA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 12
พร้อมใช้งาน :
external-site