หน้าหลัก

Spinel from Mogok, Myanmar—A Detailed Inclusion Study by Raman Microspectroscopy and Scanning Electron Microscopy

533 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 07/2019
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 18
พร้อมใช้งาน :
external-site