หน้าหลัก

Faceting as a Factor of Gemstone Appraisal on Tomorrow's Market

1,064 3

ชื่อวารสาร : InColor
วันที่เผยแพร่ : 07/2019
สำนักพิมพ์ : International Colored Gemstone Association (ICA)
หมวดหมู่ : Jewelry Design
จำนวนหน้า : 5
พร้อมใช้งาน :
external-site