หน้าหลัก

Peridot from the Black Rock Summit lava flow, Nye County, Nevada, USA

113 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 17
พร้อมใช้งาน :
external-site