หน้าหลัก

An interdisciplinary approach to identifying solid inclusions in corundum: thorite in a 'Sri Lanka' sapphire

138 2

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 3
พร้อมใช้งาน :
external-site