หน้าหลัก

A colorimetric study of the alexandrite effect in gemstones

119 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 15
พร้อมใช้งาน :