หน้าหลัก

Beryl crystals from pegmatites: morphology and mechanism of crystal growth

206 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 13
พร้อมใช้งาน :
external-site