หน้าหลัก

Identification of synthetic spinels by means of photoluminescence spectroscopy

158 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 2
พร้อมใช้งาน :