หน้าหลัก

'Kakuten' (crane crown), an 'ojime' made from the tooth of a grass-eating animal

212 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 8
พร้อมใช้งาน :
external-site