หน้าหลัก

Natural and heat-treated corundum from Chimwadzulu Hill, Malawi: genetic significance of zircon clusters and diaspore-bearing inclusions

284 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 11
พร้อมใช้งาน :
external-site