หน้าหลัก

Visualization of the internal structures of cultured pearls by computerized X-ray microtomography

427 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 7
พร้อมใช้งาน :
external-site