หน้าหลัก

Tracing cultured pearls from farm to consumer: A review of potential methods and solutions

195 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Organic Gems
จำนวนหน้า : 7
พร้อมใช้งาน :
external-site