หน้าหลัก

Violet-to-Blue ‘Nuummite’ from Simiuttat, Greenland: Origin of Colour Appearance and Conditions of Formation

307 9

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 10
พร้อมใช้งาน :
external-site