หน้าหลัก

Sassolite- and CO2-H2O-bearing Fluid Inclusions in Yellow Danburite from Luc Yen, Vietnam

849 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemmological Association of Great Britain
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 7
พร้อมใช้งาน :
external-site