หน้าหลัก

Neutron Radiography and Tomography: A New Approach to Visualize the Internal Structures of Pearls

183 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gem-A
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 10
พร้อมใช้งาน :