หน้าหลัก

The Effect of Blue Fluorescence on the Colour Appearance of Round- Brilliant-Cut Diamonds

223 3

ชื่อวารสาร : The Journal of gemmology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gem-A
หมวดหมู่ : Diamonds
จำนวนหน้า : 18
พร้อมใช้งาน :
external-site