หน้าหลัก

The breakthrough in orange: Easy detection of Be-diffusion treated corundum with Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)

174 3

ชื่อวารสาร : Facette
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Swiss Gemmological Institute SSEF
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 2
พร้อมใช้งาน :