หน้าหลัก

Exceptional colour change garnets showing the Usambara effect

550 3

ชื่อวารสาร : Facette
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Swiss Gemmological Institute SSEF
หมวดหมู่ : Coloured Stone
จำนวนหน้า : 2
พร้อมใช้งาน :
external-site