หน้าหลัก

A New Gem Material from Greenland: Iridescent Orthoamphibole

443 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Coloured Stone
จำนวนหน้า : 7
พร้อมใช้งาน :