หน้าหลัก

Gem-Quality Cuprian-Elbaite Tourmalines from São José da Batalha, Paraíba, Brazil

189 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 17
พร้อมใช้งาน :
external-site