หน้าหลัก

New Method for Detecting Be Diffusion–Treated Sapphires: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS)

524 5

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 9
พร้อมใช้งาน :