หน้าหลัก

Leopard Opal: Play-of-Color Opal in Vesicular Basalt from Zimapán, Hidalgo State, Mexico

90 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 11
พร้อมใช้งาน :