หน้าหลัก

Solution-Generated Pink Color Surrounding Growth Tubes and Cracks in Blue to Blue-Green Copper-Bearing Tourmalines from Mozambique

240 3

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 4
พร้อมใช้งาน :
external-site